• Funtrailen

 • Het woord zegt het al.

  Met plezier (fun) een spoor (trail) vervolgen.

  De methode die gehanteerd wordt is nagenoeg hetzelfde als bij mantrailen, maar er worden minder hoge eisen aan zowel de hond als de geleider gesteld. Plezier hebben staat voorop!IMG_1235

  Ook hier volgt de hond de specifieke geur van een individueel persoon. Hij selecteert als het ware gedurende het hele spoor of de geur bij dit persoon hoort of bij een ander, maar ook of de geur ouder c.q. jonger is.

  De persoonsgebonden geur ontstaat door een ontbindingsproces, de combinatie van bacteriën, afgestorven huidcellen en huidafscheiding. De mens verliest ca. 40.000 cellen per minuut. De luchtstroom rond het lichaam transporteert deze geur naar de omgeving. De luchtstroom loopt van de voeten richting het hoofd.
  De omgevingsinvloeden zoals temperatuur, luchtvochtigheid en wind bepalen weer waar en hoever van de mens vandaan deze huidcellen op de grond belanden of aan planten, bomen blijven plakken.

  Als het bijvoorbeeld hard waait ligt het geurspoor van een mens soms meters verwijderd van de route die gelopen is. Ook de snelheid waarmee iemand loopt, kan bepalend zijn. Verplaatst die persoon zich snel, dan zal de geur zich dicht bij de voetstappen aan de bodem hechten, loopt de persoon langzaam dan verspreidt de geur zich over een groter oppervlak.
  Meestal verzamelt de geur zich net boven de grond, in hoekjes, aan struiken en ander gewas.

  Soms zie je de honden dan ook meters naast de oorspronkelijke route die de persoon heeft gelopen speuren.

  Lessen Funtrailen

  Wij zijn bezig om weer nieuwe lessenreeksen op te gaan zetten in 2018.IMG_0918

  Deze lessen zijn bedoeld voor de mensen die het leuk vinden als vrije tijdsbesteding iets met mantrailing (funtrailing) te doen en mensen die hiermee verder willen.

  Je traint in  klein groepje van max. 4 teams in de regio’s Doetinchem of Arnhem

  De training duurt dan ook 2 tot 2,5 uur