• Algemene voorwaarden

 • Algemene voorwaarden m.b.t. de Seminars, Workshops, Lezingen, Demo’s en/ of lessen:

  Organisatie:
  K9 SAR Mantrailing Nederland is onderdeel van MOMODOGS, gevestigd te Aalten.
  K.v.K 09139593

  K9 SAR Mantrailing Nederland werkt alleen met instructeurs die bewezen prestaties hebben geleverd op het gebied van mantrailing en/of geurdetectie.
  Alle trainingen / lessen worden verzorgd vanuit een perspectief, gebaseerd op de werkelijkheid , zoals inzetten bij politie en/of reddingshondenorgansaties bij o.a. vermissingen

  Bij de instructie wordt helder en eerlijk naar het K9-team als geheel gekeken.

  Inschrijving.
  Na inschrijving heeft de deelnemer 7 dagen bedenktijd om de inschrijving kosteloos te annuleren, tenzij er op het aanmeldingsformulier een andere termijn gegeven wordt.
  Let op: na deze week (termijn) is men verplicht de inschrijving te betaling.
  U ontvangt na inschrijving een factuur. Deze dient u binnen de aangegeven betalingstermijn te voldoen.

  Annulering.
  Wij onderscheiden twee soorten annuleringen:

  1) Annulering door de organisatie zelf:
  De organisatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte van de instructeur/organisator of andere onvoorziene omstandigheden het seminar,  de workshop, lessen of demo te annuleren of verzetten. U ontvangt hierover bericht. Uiteraard bent u dan geen kosten verschuldigd en ontvangt u zo spoedig mogelijk eventueel betaald geld terug.

  2) Annulering door deelnemer:

  • Bij een Seminar:
   Annulering tot 6 weken voor aanvang, tenzij er een andere termijn op het formulier vermeld is restitutie mogelijk minus de administratiekosten van €50,- per deelnemer
   Annulering vanaf 6 weken voor een seminar is restitutie niet mogelijk tenzij er iemand op de wachtlijst staat, die bereid is deze plaats over te nemen.
  • Bij een workshop:
   Annulering tot 7 dagen voor aanvang is kosteloos, daarna is restitutie niet mogelijk
  • Bij een lessenblok:
   Geen annulering mogelijk, tenzij in overleg.
   Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
  • Bij gebruik van een strippenkaart:
   Annulering tot 24 uur voor aanvang, kost u geen strip

  Verantwoording:

  Deelname aan seminars, workshops, lessen, etc. georganiseer door K9 SAR Mantrailing Nederland geschiedt geheel op eigen verantwoording.
  Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar of de hond veroorzaakte schade aan derden en goederen van derden.

  K9 SAR Mantrailing Nederland is niet verantwoordelijk voor zaak- persoon- of vermogen schade die door de door K9 SAR Mantrailing Nederland georganiseerde oefeningen worden veroorzaakt.
  De deelnemer zorgt zelf dat hij/ zij voldoende verzekerd is voor eventueel veroorzaakte schade aan derde.
  Bij ongeluk en/of berging is iedere deelnemer verplicht middels zijn eigen ongeval-, ziektekostenverzekering gedekt te worden.
  Een geldig vaccinatiebewijs van de hond en aansprakelijkheidsverzekering dienen op verzoek getoond te worden. Bij onvoldoende verzekering kan u van deelname uitgesloten worden zonder restitutie van het deelname geld.

  Foto- en videoopnamens
  De deelnemer aanvaardt dat foto’s en/of videoop-names gemaakt op een evenement, georganiseerd door K9 Mantrailing Nederland gepubliceerd mogen worden.
  Indien men hier bezwaar tegen heeft, dient u dit van te voren bij de organisator kenbaar te maken.