• Algemene regels certificering

 • Algemene beoordeling van de prestatie
  – Om de geschiktheid van het team in te schatten wordt het K9-team in zijn geheel beoordeeld. Het team loopt een spoor uit vanaf het punt waar het geurartikel ligt. Zowel het te beoordelen K9-Team als de examinator weten niet waar het spoor loopt.
  – Er wordt altijd in speurtuig met lange lijn gewerkt (minimaal 5 meter). Methode is onbelangrijk. Er mogen echter geen methodes gebruikt worden waar de hond onder dwang de neus naar de grond moet houden, zoals de lijn onder de buik van de hond.
  – Zowel de spoorlegger als het K9-team dragen een gps/navigatie systeem bij zich om het verloop van het spoor vast te leggen.
  – Er mag een assistent, gekozen door het K9-team, meelopen en bij de evaluatie aanwezig zijn. Deze mag het K9-team helpen bij gevaarlijke situaties, enz. Er mag geen advies / overleg plaatsvinden tussen de assistent en de te examineren team.

  Samenvattend wordt het K9-team op de volgende punten beoordeeld
  1) Het vermogen van de hond om het spoor over de gehele lengte te kunnen vervolgen vanaf een bekend startpunt. De richting van het spoor is onbekend. Zowel het K9-team als de examinator is onbekend met de richting en de route van het spoor.
  2) Het K9-team moet het examen in een bepaalde tijd afleggen.
  3) Het K9-team hoeft niet exact dezelfde route te lopen als de spoorlegger, maar mag ook parallel aan het spoor werken, binnen redelijke grenzen, ter beoordeling aan de examinator. Deze bepaald gezien de weersomstandigheden, locatie wat redelijk is.
  4) Het vermogen van de hondengeleider om een geurartikel te verzamelen.
  5) Het vermogen van de hondengeleider om zijn / haar hond te kunnen lezen tijdens het werk, te kunnen corrigeren, motiveren enz. tijdens het uitlopen van het spoor.
  6) Het vermogen van de geleider om zijn hond te ondersteunen om het spoor te vinden indien de hond het spoor verloren heeft.
  7) Het vermogen om in een gecontamineerde omgeving te werken
  8) De gezochte persoon te kunnen identificeren

  Uitvoering:
  1) Het team zal op 3 opeenvolgende Levels zijn prestatie laten zien. Daarbij mag er niet meer dan 1 examen per dag afgelegd worden.
  2) Indien er geen positieve einduitslag van de examinering is, mag deze na 4 weken herhaald worden
  3) Per Level mag er maximaal 3 keer examen gedaan worden, indien er weer een negatieve einduitslag is volgt er uitsluiting van dit team voor de examens.
  4) In het algemeen kan Level 1 en 2 door 1, liefst 2 examinatoren worden beoordeeld. Level 3 moet door 2 examinatoren worden beoordeeld.
  5) Examinatoren worden door K9 SAR Mantrailing Nederland aangesteld.
  6) Het is de examinatoren tijdens het examen verboden hulp en/of commentaar op het team te leveren. Als dit wel gebeurd heeft het K9-team recht op een kosteloos, nieuw examen met eventueel andere examinatoren, dit ter beoordeling van het bestuur.
  7) Het team moet in staat zijn het spoor in de gehele lengte te kunnen vervolgen en de gezochte persoon te identificeren/ lokaliseren. Er wordt rekening gehouden met omgevingsfactoren zoals weersomstandigheden o.i.d.
  8) Indien het team na meer dan de vooraf bepaalde tijdslimiet en ononderbroken zoeken het subject niet heeft gevonden, of als de examinatoren van mening zijn dat het team het spoor niet meer succesvol kunnen opzoeken, kan de examinering afgebroken worden.
  9) Het K9-team moet eerst Level 1 succesvol afgerond hebben voordat hij/ zij aan Level 2 kan deelnemen. Voor Level 3 moet men zowel Level 1 en 2 positief hebben afgesloten.
  10) Het examen wordt afgesloten met een beoordeling geslaagd/ gezakt d.m.v. een certificaat. De beoordelingspunten zijn: start, lezen van de hond en daarop adequaat reageren, vervolgen van het spoor, het teamwerk tussen hond/ geleider, het correct identificeren van de gezochte persoon.
  11) Het certificaat wordt door de examinatoren ondertekend.
  Een kopie wordt bewaard bij K9 SAR Mantrailing Nederland.
  12) Examen Level 2 verliest na 18 maanden zijn geldigheid. Examen Level 3 verliest na 24 maanden zijn geldigheid.
  13) Er wordt altijd als team beoordeeld, dus als hond/geleider combinatie. Een geleider kan dus met meerdere honden verschillende examenLevels hebben. Het certificaat geldt altijd voor dat ene specifieke honden team. Neemt iemand anders een hond over, moet alle examens opnieuw uitgevoerd worden.
  14) Voor het examen moet de geleider aangeven hoe de hond verwijst, het spoor vindt, enz.
  15) Het examengebied mag niet een bekend trainingsgebied van de geëxamineerde zijn.