• Mantrailing

 • Mantrailing is teamwork pur sang.

  De hond heeft de neus en de mens heeft de “brains”

  In deze manier van werken heeft de hond de leiding en moeten wij ons terughouden, hoewel onze taak binnen dit werk niet gering is. Hoe? Dat leert u gedurende de lessen / seminars.

  K9 SAR MantrailingNL maakt onderscheid tussen Man- en Fun trailen.

  Mantrailen is voor degene die na certificering daadwerkelijk ook ingezet wil gaan worden bij vermissingen.

  Fun trailen is de hobby-matige vorm  van mantrailen. Hierbij staat het plezier van hond en geleider voorop en niet zozeer het streven om een professioneel inzetteam te krijgen.

  Wat is “mantrailing”

  Mantrailing komt van het engelse woord Man (Mens) trail (spoor)

  De hond volgt hierbij de specifieke geur van een individueel persoon. Hij selecteert als het ware gedurende het hele spoor of de geur bij dit persoon hoort of bij een ander, maar ook of de geur ouder c.q. jonger is.

  De persoonsgebonden geur ontstaat door een ontbindingsproces, de combinatie van bacteriën, afgestorven huidcellen en huidafscheiding. De mens verliest ca. 40.000 cellen per minuut. De luchtstroom rond het lichaam transporteert deze geur naar de omgeving. De luchtstroom loopt van de voeten richting het hoofd.
  De omgevingsinvloeden zoals temperatuur, luchtvochtigheid en wind bepalen weer waar en hoever van de mens vandaan deze huidcellen op de grond belanden of aan planten, bomen blijven plakken.

  Als het bijvoorbeeld hard waait ligt het geurspoor van een mens soms meters verwijderd van de route die gelopen is. Ook de snelheid waarmee iemand loopt, kan bepalend zijn. Verplaatst die persoon zich snel, dan zal de geur zich dicht bij de voetstappen aan de bodem hechten, loopt de persoon langzaam dan verspreidt de geur zich over een groter oppervlak.
  Meestal verzamelt de geur zich net boven de grond, in hoekjes, aan struiken en ander gewas.

  Soms zie je de honden dan ook meters naast de oorspronkelijke route die de persoon heeft gelopen speuren.